Priebežné foto 

 

Súhrnný list stavby "Oprava miestnych komunikácií v obci Ružiná"

Rozpočet "cesta nad kostolom"

Rozpočet "cesta pod kostolom"

Rozpočet "MK k škôlke"

Rozpočet "MK k starostovi"

Rozpočet "MK na ihrisko"

Rozpočet "MK na priehradu"

Rozpočet "MK spodná"

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Oprava miestnych komunikácií v obci Ružiná"

 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. - zmluva o dielo - podpísané 18.7.2019, zverejnené 31.7.2019