p.č.   dodávateľ                                

predmet faktúry                        

 
zo dňa 
--- ---
faktúry za december 2010, došlé v januári 2011
468. Veolia - Voda - SVPS, a.s. BB    vodné a stočné - oú 04.01.2011
469. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 05.01.2011
470. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - mš
07.01.2011
471. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - oú 07.01.2011
472. AIR - NET Elektronik, Lovinobaňa             služby internetovej siete 12.01.2011
473. SÚVAHA, spol. s r. o. Bratislava zúčtovanie Finančný spravodajca 18.01.2011
474. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a likvidácia odpadov 14.01.2011
475. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee 13.01.2011
--- ---
január 2011
001. Veolia - Voda - SVPS, a.s. BB vodné a stočné 04.01.2011
002. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - mš 04.01.2011
003. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - ou 04.01.2011
004. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - zš 04.01.2011
005. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete 07.01.2011
006. VENUS, s.r.o., B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 11.01.2011
007. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 11.01.2011
008. VAŠA Slovensko, s.r.o. BA dodávka stravných lístkov 12.01.2011
009. Komenský, s.r.o. Košice služby virtuálnej knižnice 12/2010       
13.01.2011
010. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 17.01.2011
011. PRO OFFICE, s.r.o Lučenec dodávka výpočtovej techniky 14.01.2011
012. CHRIEN, spol. s r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 17.01.2011
013. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia KEO systému 01/11
14.01.2011
014. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú
12.01.2011
015. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - mš
12.01.2011
016. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - zš
12.01.2011
017. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 18.01.2011
018. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - zúčt.
17.01.2011
019. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - zúčt.
21.01.2011
020. Orange Slovensko, a.s. BA služby mobilného operátora 21.01.2011
021. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 24.01.2011
022. VENUS, s.r.o., B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 24.01.2011
023. Applied Software Consul., BA program pre ZŠ 26.01.2011
024. DATEX, s.r.o. Lučenec dodanie toneru do tlačiarne 28.01.2011
025. CHRIEN, spol. s r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ
31.01.2011
026. SERVIS Elektrospotrebičov, LC oprava dvierok elektrickej rúry 11.01.2011
027. Ján Goda - SKT, Detva servis kancelárskej techniky 11.01.2011
--- ---
február 2011
028. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 01.02.2011
029. PAKRAN - Pavel Krpčiar, LC dodanie mäsa a mäs. výrobkov 01.02.2011
030. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia EBS programu 01.02.2011
031. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia KEO systému 02/11 01.02.2011
032. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - zš
03.02.2011
033. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - mš 03.02.2011
034. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - oú
03.02.2011
035. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 03.02.2011
036. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a likvidácia odpadov 02.02.2011
037. Podnik výroby a služieb, s.r.o.
Dobroč
práce montážnou plošinou 03.02.2011
038. Komenský, s.r.o. Košice služby virtuálnej knižnice 01/2011 03.02.2011
039. PEKÁREŇ, s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov 04.02.2011
040. KEO, s.r.o. Záhorce účotvníctvo, závierka, výkazy 07.02.2011
041. Agrosev, spol. s r.o. Detva odhŕňanie snehu 01/2011 07.02.2011
042. Potraviny Anka, Paľove, Ružiná dodávka potravín 08.02.2011
043. Kódexpress, s.r.o. Bratislava ročné predplatné Samospráva 24.02.2011
044. SOZA Bratislava autorská odmena za licenciu 24.02.2011
045. IURA EDITION, spol. s r.o. BA predplatné -  Účtovníctvo obcí 11.02.2011
046. RTVS, s.r.o. Bratislava služby poskytované RaTV SK 24.02.2011
047. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - mš 24.02.2011
048. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - zš 24.02.2011
049. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - oú 09.02.2011
050. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 07.02.2011
051. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 08.02.2011
052. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 14.02.2011
053. VAŠA Slovensko, s.r.o. BA dodávka stravných lístkov 14.02.2011
054. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 21.02.2011
055. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 22.02.2011
056. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 28.02.2011
057. Orange Slovensko, a.s. BA služby mobilného operátora 28.02.2011
--- ---
marec 2011
058. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 01.03.2011
059. PAKRAN - Pavel Krpčiar, LC dodanie mäsa a mäs. výrobkov 01.03.2011
060. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - zš 02.03.2011
061. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - mš 02.03.2011
062. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - oú 02.03.2011
063. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 02.03.2011
064. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 15.03.2011
065. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - mš
15.03.2011
066. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - mš 15.03.2011
067. PEKÁREŇ, s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov 03.03.2011
068. Potraviny Anka, Paľove, Ružiná dodávka potravín 07.03.2011
069. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 07.03.2011
070. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 07.03.2011
071. Komenský, s.r.o. Košice služby virtuálnej knižnice 02/2011 04.03.2011
072. ESV Plus, s.r.o. Lučenec dodanie kancelárskych potrieb 07.03.2011
073. SK-Linka, s.r.o. Lučenec dodanie kancelárskych potrieb 07.03.2011
074. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú
07.02.2011
075. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - mš
07.02.2011
076. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - zš
07.02.2011
077. Podnik výroby a služieb, s.r.o.
Dobroč
oprava verejného osvetlenia -
práca plošiny
09.03.2011
078. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - mš 09.03.2011
079. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - zš
09.03.2011
080. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 09.03.2011
081. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 15.03.2011
082. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 14.03.2011
083. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - oú 09.03.2011
084. JUDr. Ján Marčok, advokát, LC vypracovanie právneho stanoviska 11.03.2011
085. VAŠA Slovensko, s.r.o. BA dodávka stravných lístkov 23.03.2011
086. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 23.03.2011
087. Veolia - Voda - SVPS, a.s. BB vodné a stočné - cintorín 18.03.2011
088. Veolia - Voda - SVPS, a.s. BB vodné a stočné - materská škola
18.03.2011
089. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 23.03.2011
090. Poradca, s.r.o. Žilina predplatné Poradca 23.03.2011
091. DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce Almanach obce.info - dodanie 23.03.2011
092. Orange Slovensko, a.s. BA služby mobilného operátora 25.03.2011
093. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 28.03.2011
094. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 28.03.2011
095. Ing. Martin Falťan - GEOMET, LC vyhotovenie geometrického plánu 28.03.2011
096. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 29.03.2011
097. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 29.03.2011
098. EC Group, s.r.o. Banská Bystrica sprac.projektu do EkoFondu 30.03.2011
--- ---
apríl 2011
099. PAKRAN - Pavel Krpčiar, LC dodanie mäsa a mäs. výrobkov 04.04.2011
100. MIŠÍK - geodetická kancelária,
s.r.o. Lučenec
geodetické zameranie miestnych
komunikácií
04.04.2011
101. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a likvidácia odpadov 04.04.2011
102. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - oú 04.04.2011
103. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - mš 04.04.2011
104. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - zš 04.04.2011
105. Komenský, s.r.o. Košice služby virtuálnej knižnice 03/2011 05.04.2011
106. PEKÁREŇ, s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov 05.04.2011
107. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 05.04.2011
108. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - oú 07.04.2011
109. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - zš 07.04.2011
110. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - mš 07.04.2011
111. KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia systému Keo 03 07.04.2011
112. Veolia - Voda - SVPS, a.s. BB vodné a stočné - zš 07.04.2011
113. Veolia - Voda - SVPS, a.s. BB vodné a stočné - oú
07.04.2011
114. Potraviny Anka, Paľove, Ružiná dodávka potravín 08.04.2011
115. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 11.04.2011
116. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 11.04.2011
117. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 11.04.2011
118. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 15.04.2011
119. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - mš 15.04.2011
120. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - zš
15.04.2011
121. AIR-NET Elektronik, Lovinobaňa internetové pripojenie 11.04.2011
122. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 19.04.2011
123. PRACTIX MSG, Pračko, Mýtna deratizácia priestorov MŠ 19.04.2011
124. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 29.04.2011
125. Orange Slovensko, a.s. BA služby mobilného operátora 02.05.2011
--- ---
máj 2011
126. PAKRAN - Pavel Krpčiar, LC dodanie mäsa a mäs. výrobkov 01.05.2011
127. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - oú 02.05.2011
128. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - mš
02.05.2011
129. SPP, s.s. Bratislava
dodávka zemného plynu - zš
02.05.2011
130. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a likvidácia odpadov 02.05.2011
131. PEKÁREŇ, s.r.o. Halič dodávka pekárenských výrobkov 03.05.2011
132. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 03.05.2011
133. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 03.05.2011
134. Ing. Pavol Kohajda - MONEX kniha Informačný sprievodca 03.05.2011
135. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 04.05.2011
136. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - mš 04.05.2011
137. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - zš 04.05.2011
138. VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov
139. Slovak Telekom, a.s. Bratislava dodanie stravných lístkov 07.04.2011
140. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - oú 09.05.2011
141. Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby pevnej siete - škola
09.05.2011
142. Potraviny Anka, Paľove, Ružiná dodávka potravín 04.05.2011
143. KEO, s.r.o. Záhorce výkazy, účtovníctvo 05.05.2011
144. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 09.05.2011
145. Komenský, s.r.o. Košice služby virtuálnej knižnice 04/2011 10.05.2011
146. Albion Books, Banská Bystrica English World 1.WB 10.05.2011
147. Jozef Smrhola - Olymp, Santovka dodanie štátnych symbolov 12.05.2011
148. Marcela Faturová - FIRE System,
Korňa
dodanie materiálneho vybavenie 17.05.2011
149. VAŠA Slovensko, s.r.o. BA dodanie strávnych lístkov 10.05.2011
150. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 16.05.2011
151. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 16.05.2011
152. Anna Čunderlíková - VA, Zvolen vzdelávací seminár 17.05.2011
153. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 17.05.2011
154. AIR-NET Elektronik, Lovinobaňa internetové pripojenie 24.05.2011
155. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 24.05.2011
156. SIGNÁL, s.r.o. Lučenec oprava čerpadla 25.05.2011
157. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 26.05.2011
158. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz VOK a likvidácia odpadov 26.05.2011
159. Orange Slovensko, a.s. BA služby mobilného operátora 26.05.2011
160. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 26.04.2011
161. VENUS, s.r.o. B. Bystrica dodávka zeleniny pre ŠJ pri MŠ 31.05.2011
162. INMEDIA, s.r.o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 31.05.2011
163. PEKÁREŇ, s.r.o. Halič dodanie pekárenských výrobkov
03.06.2011
164. Potraviny Anka, Paľove, Ružiná dodávka potravín 03.06.2011
165. PAKRAN - Pavel Krpčiar, LC dodanie mäsa a mäs. výrobkov 03.06.2011
166. Vápencpoý priemysel Ružiná dodanie terazzovej drvy 02.05.2011
180. CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ 30.05.2011
--- ---
jún 2011
177. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 08.06.2011
204. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce - Hasičská zbrojnica 28.06.2011
--- ---
júl 2011
209. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 15.07.2011
219. MEPOS, s.r.o. Lučenec vývoz 110 l nádob, zneškodnenie 08.07.2011
--- ---
august 2011
240. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 11.08.2011
--- ---
september 2011
253. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 09.09.2011
275. SVOMA, s.r.o. Lučenec stavebné práce - Hasičská zbrojnica 21.09.2011
280. PRP Plasty, s.r.o. Veľký Krtíš dodávka a montáž plastových okien 06.09.2011
--- ---
október 2011
319. SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie dodávky zemného plynu
- Ružiná 189
26.10.2011
320. SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie dodávky zemného plynu
- Ružiná 116
26.10.2011
--- ---
november 2011
335. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - mš a zš 07.11.2011
348. SSE, a.s. Žilina dodávka a distribúcia ee - oú 15.11.2011
--- ---
december 2011
370. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - Ružiná 116 05.12.2011
372. SPP, a.s. Bratislava dodávka zemného plynu - mš  zš 05.12.2011
377. NOMIland toys, s.r.o. Košice detský nábytok do materskej školy 24.11.2011