____________________
____________________ ____________________ ____________________
január 2012
február 2012
marec 2012
apríl 2012
____________________ ____________________ ____________________ ____________________
máj 2012
jún 2012
júl 2012
august 2012
____________________ ____________________ ____________________ ____________________
september 2012 október 2012 november 2012 december 2012
____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Dohody za odobratú energiu podľa jednotlivých odborných miest v obci Ružiná na rok 2012

p.č. odberné miesto                
platné od - do
 
2012
 0 
odberné miesto                          
platné od - do
 
2012
01. čerpacia stanica január - august
01.
 čerpacia stanica september - december
02. dom smútku január - august 02.
dom smútku september - december
03. kultúrny dom január - august 03.
kultúrny dom september - december
04. materská škola január - august 04.
materská škola september - december
05. požiarna zbrojnica január - august 05.
požiarna zbrojnica september - december
06. športový areál január - august 06.
športový areál september - december
07. športový areál - šatne január - august 07.
športový areál - šatne september - december
08. verejné osvetlenie január - august 08.
verejné osvetlenie september - december
09. základná škola január - august 09.
základná škola september - december

rekapitulácia január - august
rekapitulácia september - december