_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
 

Dohody za odobratú energiu podľa jednotlivých odborných miest v obci Ružiná na rok 2013
 
p.č. odberné miesto                
platné od - do
 
2013
 0 
   
01. čerpacia stanica január - december
     
02. dom smútku január - december      
03. kultúrny dom január - december      
04. materská škola január - december      
05. požiarna zbrojnica január - december      
06. športový areál január - december      
07. športový areál - šatne január - december
     
08. verejné osvetlenie január - december      
09. základná škola január - december      
  rekapitulácia január - december