V stredu, 19.12., pán starosta zorganizoval v kultúrnom dome vianočnú besiedku, na ktorej vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy Heuréka zo Zvolena. Predviedli sa hrou na husle, na klavír a na gitaru, krásne zaspievali vianočné piesne a vystúpenie obohatili aj pohybovou zložkou. Žiaci zo základnej školy sa tiež poctivo pripravili na besiedku. Naučili sa básničky, koledy, prezliekli sa za sv. Lucie a vymetali všetky zlé sily a nechýbali ani betlehemci. Na besiedke vystúpili i deti z materskej školy s pekným programom.

 

FOTO TU ...