Riaditeľka materskej školy:

Mgr. Miroslava Kičinová

 

Učiteľky materskej školy:

Dominika Hašková

Mgr. Janka Žilková