p.č. dodávateľ                                       obsah objednávky                    zo dňa
1. Servis elektrospotrebičov, Lučenec oprava dvierok elektrickej rúry 11.01.2011
2. Ján Goda, Detva servis kancelárskej techniky - kopírka 11.01.2011
3. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov 11.01.2011
4. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč práce montážnou plošinou - verejné osvetlenie 11.01.2011
5. Pro OFFICE, s.r.o. Lučenec dodanie tlačiarne 14.01.2011
6. Agrosev, s.r.o. Detva údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu 15.01.2011
7. Applied Software Consuling, Bratislava dodanie programu - ASC - Agenda pre ZŠ 18.01.2011
8. DATEX, s.r.o. Lučenec dodanie tonerov do tlačiarne MŠ 28.01.2011
9. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov 13.02.2011
10. Podnik výroby a služieb, s.r.o. Dobroč oprava verejného osvetlenia pomocou montážnej plošiny 22.02.2011
11. JUDr. Ján Marčok, Lučenec vypracovanie právneho stanoviska
28.02.2011
12. GEOMET Lučenec
vypracovanie geometrického plánu obecný dom a espreso 28.02.2011
13. ESV plus, s.r.o. Lučenec dodanie kancelárskych potrieb pre MŠ 04.03.2011
14. SK-Linka, s.r.o. Lučenec dodanie kancelárskych potrieb pre MŠ 04.03.2011
15. MIŠÍK - geodetická kancelária Lučenec zameranie miestnych komunikácií - horný koniec 12.03.2011
16. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov 23.03.2011
17. DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce Almanach obcí - knižná publikácia - dodanie 25.03.2011
18. Ing. Pavol Kohajda, Prievidza dodanie knihy Informačný sprievodca 26.04.2011
19. Vápencový priemysel, s.r.o. Ružiná dodanie terazzovej drvy 26.04.2011
20. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov 26.04.2011
21. Ján Smrhola - OLYMP, Santovka dodanie štátnych symbolov 04.05.2011
22. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava dodanie stravných lístkov 09.05.2011
23. Signál, s.r.o. Lučenec oprava čerpadla 15.05.2011
24. Marcela Faturová - FIRESYSTEM dodanie zariadení pre hasičskú zbrojnicu 16.05.2011
25. NOMII and toys, s.r.o Košice dodanie detského nábytku do MŠ 17.10.2011