p.č. dodávateľ obsah objednávky zo dňa
01. OSTPOL Lučenec, s.r.o. Lučenec dodanie hutného materiálu 03.02.2012
02. Štefan Dóža - Rúr Gas, Lučenec
dodanie a montáž skrinky na meranie plynu
05.03.2012
03. OMEGA - LC, s.r.o. Lučenec
dodanie triedeného štrku
05.03.2012
04. Agrosev, s.r.o. Detva
odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií
16.02.2012
05.
Marcela Faturová - Fire Systém, Nižná Korňa
pracovné rovnošaty pre hasičov
06.03.2012
06.
Hurtík, s.r.o. Lučenec
dodanie zváračky
07.03.2012
07.
Štúdio, s.r.o. Lučenec
výroba a dodanie tabule
23.03.2012
08.
SAD LC, a.s. Lučenec
autobusová doprava - Ružiná - Hrnčiarska Ves
23.03.2012
09.
Hurtík, s.r.o. Lučenec
dodanie predlžovacieho kábla
23.03.2012
10.
Milan Falťan - Junior, Lučenec
dodanie hasiaceho prístroja - práškového
02.04.2012
11.
KEO, s.r.o. Záhorce
register pozemkov pre win 04.04.2012
12.
NOVA GRANIT, Lučenec výroba pamätnej tabule - zbrojnica Jozefa Fajčíka 27.04.2012
13.
Autocentrum Bystriansky, s.r.o. Lučenec
dodanie diskov a výmena gúm
09.05.2012
14.
Peter Mrázek, Zázmuky, ČR
biologické ošetrenie odpadov v ZŠ
16.05.2012
15.
Ing. Ján Šága - geodetická kancelária, Poltár
geometrický plán - futbalový štadión
22.05.2012
16.
P+P, stavebný a hutný materiál, s.r.o. Lučenec
dodanie stavbného materiálu
21.05.2012
17.
P+P, stavebný a hutný materiál, s.r.o. Lučenec
dodanie guľatiny a pásoviny
29.05.2012
18.
Pavel Gonda - Divín Tour, Divín
autobusová doprava Ružiná - Poprad a späť
16.06.2012
19.
Obec Mýtna, s.r.o. Mýtna
autobusová doprava Ružiná - Zlaté Moravce a späť
25.6.2012
20.
BBRSC, a.s. B. Bystrica, závod Lučenec
vysprávka miestnych komunikácií v Ružinej
09.07.2012
21.
Ing. Jaroslav Ivan - Manager Lučenec
dodanie dopravných značiek
13.07.2012
22.
SK-Kameňolomy, s.r.o. Bratislava
dodanie drveného dolomitového kameňa
25.07.2012
01. SK-linka, s.r.o. Lučenec kancelárske potreby pre ZŠ Ružiná 02.03.2012
02. SK-linka, s.r.o. Lučenec kancelárske potreby pre ZŠ Ružiná 03.10.2012
03. Dráčik DUVI, spol. s r.o. Senec hry, skladačky a športové potreby 20.11.2012
01. Tibor varga - TSV papier, Lučenec kancelárske potreby pre MŠ
02.
NOMI Slovakia, s.r.o. Košice písanky, pomôcky pre deti

stravné
lístky

01.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava
stravné lístky  - január
10.01.2012
02.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky  - február 06.02.2012
03.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky  - marec
05.03.2012
04.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky  - apríl
04.04.2012
05.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky  - máj
07.05.2012
06.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky  - jún
05.06.2012
07.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky  - júl
03.07.2012
08.
Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky  - august
02.08.2012
09. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - september
10. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - október 03.10.2012
11. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - november
12. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky - december