Uznesenia Obecného zastupiteľsta Ružiná za rok 2011

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
01/2011
02/2011
03/2011
04/2011
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
05/2011 06/2011 07/2011 08/2011
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
09/2011 10/2011
   
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________