Uznesenia Obecného zastupiteľsta Ružiná za rok 2012

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
05/2012 06/2012 07/2012 08/2012
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
09/2012 10/2012
11/2012
 
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________