Uznesenia Obecného zastupiteľsta Ružiná za rok 2013

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
01/2013
02/2013 03/2013 04/2013
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________
  05/2013 06/2013  
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________