01. Štatút Obce Ružiná schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 02/2011 zo dňa 11.02.2011


02. Štatúr Rekreačnej oblasti Ružiná schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 5/2011 zo dňa 23.05.2011


03. VZN Obce Ružiná o verejných podujatiach schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/2011 zo dňa 22.11.2011