Zápisnica OZ Ružiná 30.08.2019

Zápisnica OZ Ružiná 09.08.2019

Zápisnica OZ Ružiná 01.08.2019

Zápisnica OZ Ružiná 18.07.2019

Zápisnica OZ Ružiná 09.07.2019

Zápisnica OZ Ružiná 27.06.2019

Zápisnica OZ Ružiná 30.05.2019

Zápisnica z kontrolného dňa stavby "Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy" 09.05.2019

Zápisnica OZ Ružiná 28.03.2019