p.č.  zmluvný partner 

obsah zmluvy                                                         

podpísaná dňa


01.
EC Group, s.r.o. Banská Bystrica
zmluva o dielo na spracovanie projektovej žiadosti
15.03.2011
02.
TJ Baník Ružiná
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
22.03.2011
03.
Slovak Telekom, a.s, Bratislava
dodatok k zmluve o pripojení - zmena volac.programu
20.04.2011
04.
Air - Net Elektronik, Lovinobaňa
zmluva o pripojení internetovej siete
24.05.2011
05.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny LC
dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
25.05.2011
06.
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
31.05.2011
07.
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 31.05.2011
08.
Milan Gasper
zmluva o nájme nehnuteľnosti
01.07.2011
09.
Ján Hudec, Ružiná
zmluva o nájme nehnuteľností
01.07.2011
10.
Ing, Ondrej Kliment, Ružiná
zmluva o nájme nehnuteľností
01.07.2011
11.
Stredoslovenská vodárenská a
prevádzková spoločnosť, a.s. B.Bystrica

obdchodná zmluva o dodávke vody z verejného
vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
08.07.2011
12.
PRP Plasty, s.r.o. Veľký Krtíš
výroba a dodávka plastových okien na budovu zš
11.07.2011
13.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
dodatok k zmluve o pripojení - zmena volac. programu

14.
Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná
kúpno-predajná zmluva - dodávka potravín
17.08.2011
15.
CHRIEN, spol. s r.o. Zvolen
kúpna zmluva - dodanie potravinárskych výrobkov
30.08.2011
16.
PEKÁREŇ, s.r.o. Halič
kúpno-predajná zmluva - dodanie pek.výrobkov
31.08.2011
17.
INMEDIA, spol. s r. o. Zvolen
kúpno predajná zmluva - dodanie potravin. výrobkov
01.09.2011
18.
Pavel Krpčiar, Lučenec
kúpna zmluva - dodanie potravináskych výrobkov
01.09.2011
19.
SVOMA, s.r.o. Lučenec
Dodatok č. 1 k ZoD na Zhotovenie stavby č. 26/2/2010
09.09.2011
20.
Ondrej Kliment, Ružiná
zmluva o nájme nehnuteľnosti
23.09.2011
21.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LC
Dodatok č. 1 k Dohode o príspevku na aktivačnú činnosť   
28.09.2011
22.
Komunálna poisťovna, a.s. Bratislava
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
29.09.2011
23.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zmluva o podmienkach predaja pre školskú jedáleň
01.12.2011
24.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, Bratislava

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP - Hasičská zbrojnica
Ružiná - rekonštrukcia, prístavba
06.12.2011
25.
HAVIT, s.r.o. Kalinovo
zmluva o dodávke prác - servis výťahov
15.12.2011