p.č. zmluvný partner                                        obsah zmluvy                                            podpísaná dňa
01.
Mepos, s.r.o. Lučenec
Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o dielo č. 327/20/2002
19.01.2012
02.
VEOLIA, SVaPS, a.s. Banská Bystrica príloha k obchodnej zmluve 29.03.2012
03. HIT Production, s.r.o., Bratislava zmluva o nájme o nehnuteľnosti                             
12.06.2012
04. Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica poistenie uchádzačov o zamestnanie 30.06.2012
05. Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica poistenie uchádzačov o zamestnanie 30.06.2012
06. INMEDIA, s.r.o. Zvolen zmluva na dodanie potravinových, mliečnych a iných výrobkov 24.08.2012
07.
SNIEŽIK, s.r.o. Nitra
zmluva na dodanie chladených, mrazených a iných výrobkov
24.08.2012
08.
Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná
kúpno-predajná zmluva na dodanie potravín
28.08.2012
09.
Chrien, s.r.o. Zvolen
kúpna zmluva na dodanie mrazeného potravinového tovaru
30.08.2012
10.
HISPA SK, s.r.o. Bratislava
zmluva na dodanie potravinového tovaru
03.09.2012
11.
Krpčiar Pavel - PAKRAN, Lučenec
zmluva na dodanie potravinového tovaru
03.09.2012
12. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 14.12.2012