p.č. zmluvný partner obsah zmluvy podpísaná dňa
       
01.
Konica Minolta Slovensko, s.r.o. Bratislava zmluva o prenájme kopírovacieho stroja 14.01.2013
02.
Slovak telekom, a.s. Bratislava dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 03.05.2013
03. Slovak telekom, a.s Bratislava dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 17.05.2013
04. Baník Ružiná zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 21.05.2013
05. HIT Production, s.r.o., Bratislava zmluva o nájme o nehnuteľnosti  
20.06.2013
06. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci dohoda o aktivačnej činnosti 21.06.2013
07.
František Kuzmáni, Poltár
zmluva o dielo - výmena podlahovej krytiny 05.08.2013
08. INMEDIA, s.r.o. Zvolen opakované dodávky potravinového tovaru 23.08.2013
09. Chrien, s.r.o. Zvolen opakované dodávky potravinového tovaru 23.08.2013
10. Anna Paľove - Potraviny Anka, Ružiná opakované dodávky potravinového, príp. iného tovaru  30.08.2013
11. Pekáreň, s.r.o. Halič opakovaná dodávky pekárenských výrobkov 01.09.2013
12. Pavel Krpčiar - PAKRAN, Lučenec opakované dodávanie potravinových výrobkov 02.09.2013
13. SNIEŽIK, s.r.o. Nitra opakovaná dodávka mrazených, chladených a iných potravinových výrobkov 02.09.2013
14. HISPA SK, s.r.o. Bratislava opakovaná dodávka potravinového tovaru 04.09.2013
15. Valéria Hanzelová, Dobroč
audit účtovnej závierky  10.12.2013