Obec Ružiná
ObecRužiná
Obec Ružiná

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 1. 2024

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2023/072

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná,a.

Obec Ružiná

18. 1. 2024

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2023/071

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná,a.

Obec Ružiná

9. 1. 2024

Zmluva o dielo

2023/070

6 450,00 EUR

ARPRO LC s.r.o.

Obec Ružiná

19. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/069

1 390,00 EUR

Obec Ružiná

Mária Líšková, rod. Čemanová

18. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/068

9 520,00 EUR

Obec Ružiná

Mgr. Katarína Ackermann, rod. Paulová

18. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/067

4 350,00 EUR

Obec Ružiná

Mgr. Katarína Ackermann, rod. Paulová

15. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/066

206 275,00 EUR

Obec Ružiná

Miloš Kelemen

7. 12. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

2023/065

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Ružiná

7. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/064

1 460,00 EUR

Obec Ružiná

JUDr. Skrečko Dušan , Skrečková Silvia

5. 12. 2023

Kúpna zmluva

2023/063

2 730,00 EUR

Obec Ružiná

Mgr. Koberová Mária

1. 12. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

2023/062

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Ružiná

1. 12. 2023

Zmluva o dielo, dodatok č. 4

2023/061

176 840,97 EUR

Ján Pavčo, s.r.o

Obec Ružiná

1. 12. 2023

Zmluva o dielo, dodatok č. 3

2023/060

163 770,66 EUR

Ján Pavčo, s.r.o

Obec Ružiná

20. 11. 2023

Kúpna zmluva

2023/059

1 970,00 EUR

Obec Ružiná

Malatinec Jozef

20. 11. 2023

Kúpna zmluva

2023/058

1 410,00 EUR

Obec Ružiná

Mišove Jarmila

20. 11. 2023

Kúpna zmluva

2023/057

2 510,00 EUR

Obec Ružiná

Dananaj František

15. 11. 2023

Poistná zmluva- úrazové poistenie

2023/056

60,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Ružiná

15. 11. 2023

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

2023/055

Neuvedené

Obec Ružiná

Ján Hudec- čalunník, ESPRESSO

1. 11. 2023

Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov

2023/054

615,96 EUR

Obec Ružiná

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

30. 10. 2023

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

2023/053

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Obec Ružiná

30. 10. 2023

Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov

2023/052

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Ružiná

30. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu

2023/051

8 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Ružiná

25. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/050

5 000,00 EUR

Ing. Anna Kralinská

Obec Ružiná

25. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/049

5 000,00 EUR

Mgr. Lucia Kralinská

Obec Ružiná

24. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

2023/048

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Ružiná

24. 10. 2023

Poistná zmluva

2023/047

36,58 EUR

Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Ružiná

24. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/046

2 590,00 EUR

Iždinský Ján

Obec Ružiná

24. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/045

5 000,00 EUR

Banašová Lýdia

Obec Ružiná

20. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

2023/044

Neuvedené

Gabriela Farkašová

Obec Ružiná

16. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/043

1 590,00 EUR

Kliment Jaroslav

Obec Ružiná

12. 10. 2023

Darovacia zmluva

2023/042

500,00 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Ružiná

29. 9. 2023

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

2023/041

Neuvedené

Ing. Ondrej Kliment , Market ABC

Obec Ružiná

29. 9. 2023

Rámcová kúpna zmluva

2023/040

Neuvedené

LUNYS, s.r.o.

Obec Ružiná

29. 9. 2023

Zmluva o dielo

2023/039

11 221,52 EUR

Michal Šiandor

Obec Ružiná

20. 9. 2023

Kúpna zmluva

2023/038

Neuvedené

Ján Machovič EDEN

Obec Ružiná

7. 9. 2023

Kúpno- predajná zmluva

2023/037

Neuvedené

PEKÁREŇ spol. s.r.o.

Obec Ružiná

6. 9. 2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2023/036

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Ružiná

28. 8. 2023

Rámcová kúpna zmluva

2023/035

Neuvedené

INMEDIA, spol.s r.o.

Obec Ružiná

24. 8. 2023

Rámcová kúpna zmluva

2023/034

Neuvedené

CHRIEN s.r.o

Obec Ružiná

24. 8. 2023

Zmluva o grantovom účte

2023/033

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Ružiná

22. 8. 2023

Kúpno- predajná zmluva

2023/032

Neuvedené

RIVA company s.r.o, Erik Ridzoň

Obec Ružiná

21. 8. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/031

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obec Ružiná

21. 8. 2023

Kúpno- predajná zmluva

2023/030

Neuvedené

GURMAN-ZV, s.r.o.

Obec Ružiná

16. 8. 2023

Kúpna zmluva

2023/029

5 000,00 EUR

Obec Ružiná

Klučiar Jozef

9. 8. 2023

Zmluva o grantovom účte

2023/028

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Ružiná

1. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000440521 zo dňa 22.07.2021

2023/027

Neuvedené

Distribúcia SPP

Obec Ružiná

12. 7. 2023

Darovacia zmluva

2023/026

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Ružiná

12. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania

2023/025

1 900,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Ružiná

4. 7. 2023

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

2023/024

Neuvedené

Okresný súd Lučenec

Obec Ružiná

4. 7. 2023

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

2023/023

Neuvedené

Okresný súd Lučenec

Obec Ružiná

4. 7. 2023

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

2023/022

12,00 EUR

INTA s.r.o.

Obec Ružiná

29. 6. 2023

Zmluva IBV - rozšírenie vodovodu

2023/021

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Ružiná

26. 6. 2023

Zmluva o grantovom účte

2023/020

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Ružiná

12. 6. 2023

Príloha č.1 k Zmluve č. RZ- SGE1029201509

2023/019

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Ružiná

12. 6. 2023

Poistná zmluva

2023/018

60,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Ružiná

8. 6. 2023

Kúpna zmluva

2023/017

3 460,00 EUR

Obec Ružiná

Habodász Július

6. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2023/016

183,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ružiná

10. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2023/015

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ružiná

9. 5. 2023

Kúpna zmluva

2023/014

5 000,00 EUR

Obec Ružiná

Martinský Ján, Ružiná

2. 5. 2023

Dohoda číslo 23/29/054/436

2023/013

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Obec Ružiná

2. 5. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/012

Neuvedené

Gabriela Farkašová

Obec Ružiná

21. 3. 2023

Kúpna zmluva

2023/011

15 650,00 EUR

Obec Ružiná

Ing. Ján Sitek

24. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku REGÓNY č. 131202222

2023/010

3 000,00 EUR

Ekofond SPP, n.o.

Obec Ružiná

23. 2. 2023

Kúpna zmluva

2023/009

13 200,00 EUR

Obec Ružiná

Líška Peter

19. 2. 2023

Dodatok č. 6 k Zmluvám o dodávke plynu

2023/008

Neuvedené

Slovenský plynár.priemys.

Obec Ružiná

19. 2. 2023

Dodatok č. 2

2023/007

Neuvedené

INTA s.r.o.

Obec Ružiná

19. 2. 2023

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 03/2022/1

2023/006

Neuvedené

Ing. Želmíra Kolimárová

Obec Ružiná

19. 2. 2023

Dohoda

2023/005

6 344,40 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Obec Ružiná

16. 2. 2023

Dodatok k zmluve

2023/004

16,00 EUR

HAVIT, s.r.o.

Obec Ružiná

6. 2. 2023

Kúpna zmluva

2023/003

2 390,00 EUR

Obec Ružiná

JUDr. Milan Kuvik, Ľubica Kuviková

2. 2. 2023

Kúpna zmluva

2023/002

5 000,00 EUR

Obec Ružiná

Vladimír Krížo

26. 1. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2022/46

2023/001

cena podľa zmluvy

Obec Ružiná

Rolvis plus s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google-play-download
app-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 23 °C 12 °C
piatok 26. 7. polojasno 26/12 °C
sobota 27. 7. takmer jasno 29/15 °C
nedeľa 28. 7. slabý dážď 30/17 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:277
TÝŽDEŇ:1275
CELKOM:200193

Spolky a organizácie